BIẾN TẦN

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Đối tác

Liên hệ

Online:
Mr Phương: 0988906030
Mail: phuongautomag@gmail.com
BIẾN TẦN DANFOSS VLT® Micro Drive FC 51

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 0.37kw 1P 220V 132F0002

132F0002
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 0.75kw 1P 220V 132F0003

132F0003
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 1.5kw 1P 220V 132F0005

132F0005
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 2.2kw 1P 220V 132F0006

132F0006
 
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 0.25kw 3P 220V 132F0008

132F0008
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 1.5kw 3P 220V 132F0012

132F0012
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 0.75kw 3P 220V 132F0010

132F0010
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 0.37kw 3P 220V 132F0009

132F0009
 
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 0.37kw 3P 380V 132F0017

132F0017
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 0.75kw 3P 380V 132F0018

132F0018
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 1.5kw 3P 380V 132F0020

132F0020
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 2.2kw 3P 380V 132F0022

132F0022
 
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 3kw 3P 380V 132F0024

132F0024
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 4kw 3P 380V 132F0026

132F0026
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 5.5kw 3P 380V 132F0028


132F0028
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 7.5kw 3P 380V 132F0030


132F0030
 
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 11kw 3P 380V 132F0058


132F0058
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 15kw 3P 380V 132F0059


132F0059
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 18kw 3P 380V 132F0060


132F0060
 

Biến tần Danfoss VLT® Micro Drive FC 51 22kw 3P 380V 132F0061


132F0061