BIẾN TẦN

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Đối tác

Liên hệ

Online:
Mr Phương: 0988906030
Mail: phuongautomag@gmail.com
FRENIC-MINI SERIES

Biến tần Fuji FRENIC MINI 1P 220V 0.1KW FRN0001C2S-7A


FRN0001C2S-7A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 1P 220V 0.2KW FRN0002C2S-7A


FRN0002C2S-7A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 1P 220V 0.4KW FRN0004C2S-7A


FRN0004C2S-7A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 1P 220V 0.75KW FRN0006C2S-7A


FRN0006C2S-7A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 1P 220V 1.5KW FRN0010C2S-7A


FRN0010C2S-7A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 1P 220V 2.2KW FRN0012C2S-7A


FRN0012C2S-7A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 2.2KW FRN0007C2S-4A


FRN0007C2S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 1.5KW FRN0005C2S-4A


FRN0005C2S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 0.75KW FRN0004C2S-4A


FRN0004C2S-4A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 0.4KW FRN0002C2S-4A


FRN0002C2S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 3.7KW FRN0011C2S-4A


FRN0011C2S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 5.5KW FRN0013C2S-4A


FRN0013C2S-4A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 7.5KW FRN0018C2S-4A


FRN0018C2S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 11KW FRN0024C2S-4A


FRN0024C2S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 380V 15KW FRN0030C2S-4A


FRN0030C2S-4A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 220V 15KW FRN0060C2S-2A


FRN0060C2S-2A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 220V 11KW FRN0047C2S-2A


FRN0047C2S-2A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 220V 7.5KW FRN0033C2S-2A


FRN0033C2S-2A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 220V 5.5KW FRN0025C2S-2A


FRN0025C2S-2A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 220V 3.7KW FRN0020C2S-2A


FRN0020C2S-2A
 

Biến tần Fuji FRENIC MINI 3P 220V 0.4KW FRN0004C2S-2A


FRN0004C2S-2A
 
 

Trang 1 trong t?ng s? 2 trang