BIẾN TẦN

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Đối tác

Liên hệ

Online:
Mr Phương: 0988906030
Mail: phuongautomag@gmail.com
FRENIC-MULTI SERIES

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 1P 220V 0.1KW FRN0.1E1S-7A

FRN0.1E1S-7A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 1P 220V 0.2KW FRN0.2E1S-7A

FRN0.2E1S-7A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 1P 220V 0.4KW FRN0.4E1S-7A

FRN0.4E1S-7A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 1P 220V 0.75KW FRN0.75E1S-7A

FRN0.75E1S-7A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 1P 220V 1.5KW FRN1.5E1S-7A

FRN1.5E1S-7A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 1P 220V 2.2KW FRN2.2E1S-7A

FRN2.2E1S-7A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 15KW FRN15E1S-4A

FRN15E1S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 11KW FRN11E1S-4A

FRN11E1S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 7.5KW FRN7.5E1S-4A

FRN7.5E1S-4A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 5.5KW FRN5.5E1S-4A

FRN5.5E1S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 3.7KW FRN3.7E1S-4A

FRN3.7E1S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 2.2KW FRN2.2E1S-4A

FRN2.2E1S-4A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 1.5KW FRN1.5E1S-4A

FRN1.5E1S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 0.75KW FRN0.75E1S-4A

FRN0.75E1S-4A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 380V 0.4KW FRN0.4E1S-4A

FRN0.4E1S-4A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 220V 15KW FRN15E1S-2A

FRN15E1S-2A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 220V 11KW FRN11E1S-2A

FRN11E1S-2A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 220V 7.5KW FRN7.5E1S-2A

FRN7.5E1S-2A
 
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 220V 5.5KW FRN5.5E1S-2A

FRN5.5E1S-2A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 220V 3.7KW FRN3.7E1S-2A

FRN3.7E1S-2A
 

Biến tần Fuji FRENIC MULTI 3P 220V 2.2KW FRN2.2E1S-2A

FRN2.2E1S-2A
 
 

Trang 1 trong t?ng s? 2 trang